Política de Privacitat y Cookies

Les següents polítiques de privacitat estan destinades a informar-te sobre com fem servir la teva informació personal complint amb les disposicions i requisits del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

1. IDENTIFICACIÓ:

Titular: Ana María Esquirol
NIF: 37354949M
Domicili social: Carrer París 40-44 escala esq. 1r – 5 – 08029 Barcelona
Correu electrònic: info@terapiesnaturalsame.com
Delegat de Protecció de Dades: L’usuari pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit al domicili a Ana María Esquirol a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o al correu electrònic info@terapiesnaturalsame.com.

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT:

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què Ana María Esquirol (en endavant, Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol) recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través dels formularis disposats a través del lloc web www.terapiesnaturalsame.com (en endavant, terapiesnaturalsame.com), així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol.

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES:

Les dades sol·licitades en els formularis disposats al web terapiesnaturalsame.com són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten aquestes dades o aquests no són correctes no podran atendre les mateixes.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ CENTRE DE TERÀPIES NATURALS ANA MARÍA ESQUIROL LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

Les dades personals recollides seran tractades per Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol d’acord amb les següents finalitats:

– Gestionar les compres efectuades en el marc del web terapiesnaturalsame.com, incloent la gestió del pagament i la remissió de la comanda.
– Efectuar anàlisi sobre la utilització del web terapiesnaturalsame.com i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
– Gestionar l’enviament de comunicacions comercials de Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol, excepte quan l’usuari mostri la seva oposició a aquest tractament.
– Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre la base de la compra del producte o servei d’Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol realitzada, per millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients.
– Analitzar les seves dades a fi d’elaborar perfils d’usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la seva baixa a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol, oposant-se o revocant el seu consentiment.

5. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ CENTRE DE TERÀPIES NATURALS ANA MARÍA ESQUIROL?

Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol tractarà les següents categories de dades:

– Dades identificatives: nom i cognoms.
– Dades de contacte: telèfon fix o telèfon mòbil, adreça postal i adreça de correu electrònic.
– Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats al web terapiesnaturalsame.com.
– Dades de navegació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. COOKIES, SERVEIS D’ANÀLISI WEB I XARXES SOCIALS:

Utilitzem cookies, serveis d’anàlisi web i complements de xarxes socials al nostre lloc web per millorar la teva experiència de navegació.

6.1. Definició i funció de les cookies:

Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

6.2. Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques i cookies de personalització: les primeres permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que existeixen, i les segones permeten accedir a l’usuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides. S’utilitzen cookies per a l’idioma.

Cookies d’anàlisi: són aquelles que ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies de xarxes socials externes, que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, i Google +)

6.3. Forma de desactivar o eliminar les cookies:

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat.

Per a més informació sobre Navegador Chrome fes clic aquí.
Per a més informació sobre Navegador Internet Explorer fes clic aquí.
Per a més informació sobre Navegador Firefox fes clic aquí.

En cas que no accepti les cookies és possible que la pàgina web no funcioni correctament.

6.4. Informació sobre la identificació de qui utilitza les cookies:

A continuació podrà veure la identificació de qui utilitza les cookies en què seguint els enllaços podran accedir a la informació sobre les seves polítiques al respecte:

Sobre les analítiques, la informació obtinguda per les cookies és tractada per Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol, la qual ha contractat la prestació del servei d’analítica amb Google Analytics.

També pot ser que hi hagi complements de xarxes socials de:

Facebook
Google+

6.5. Actualització de la política de cookies:

És possible que per noves interpretacions realitzades per l’organisme regulador competent, jutges, o tribunals, aquesta política de cookies pateixi alguna modificació pel que es prega a l’usuari que comprovi de forma regular el seu contingut.

7. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El tractament de dades per a l’adquisició de productes per mitjà del web terapiesnaturalsame.com serà necessari per al compliment de la relació contractual sorgida entre l’usuari i Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol.

El tractament de les seves dades amb fins de màrqueting, relatiu a béns i serveis propis de Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol i serveis anàlegs per als seus clients, es basarà en l’interès legítim reconegut per la normativa quan l’usuari hagi adquirit béns i / o serveis de Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol. En el cas de no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari subjecte a la normativa actual vigent.

El tractament per a les referides finalitats, es realitzarà sempre previ consentiment de l’usuari o sobre la base del referit interès legítim, i serà necessari per a l’atenció de la seva sol·licitud. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol a través dels canals següents: mitjançant carta dirigida al Departament de Protecció de Dades de Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol a l’adreça Carrer París 40-44 escala esq. 1r – 5 – 08029 Barcelona o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@terapiesnaturalsame.com.

8. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicades a:

– Empreses de transport per enviament de les comandes.
– Empreses de màrqueting i publicitat contractada per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts, sempre que l’Usuari així ho hagi consentit.
– Administracions Públiques i autoritats nacionals i / o europees competents, en els casos previstos per la Llei.

9. RESPONSABILITAT DE L’USUARI:

L’usuari:

– Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
– Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol per als fins assenyalats.
– Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del web terapiesnaturalsame.com i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol o a tercers.

10. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS:

Una de les finalitats per a les quals Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a béns, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol, pot sol·licitar la baixa del servei fent clic sobre l’enllaç habilitat a aquest efecte en el propi cos de les esmentades comunicacions comercials o bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@terapiesnaturalsame.com així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes, a través de la casella així disposada al formulari de recollida de les seves dades o indicant-ho mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cada una de les comunicacions comercials enviades.

11. CANVIS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

L’usuari pot enviar un escrit a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol, a l’adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@terapiesnaturalsame.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

– Revocar els consentiments atorgats.
– Obtenir confirmació sobre si a Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
– Accedir a les seves dades personals.
– Rectificar les dades inexactes o incompletes.
– Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
– Obtenir de Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
– Obtenir intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol.
– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
– Posar-se en contacte amb Centre de Teràpies Natural Ana María Esquirol a través de la següent adreça de correu electrònic: info@terapiesnaturalsame.com.
– Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals quan l’interessat consideri que Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

12. MESURES DE SEGURETAT:

Centre de Teràpies Naturals Ana María Esquirol tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnic-organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

13. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Per garantir que les nostres directrius de protecció de dades compleixin sempre amb els requisits legals actuals, ens reservem el dret de fer canvis per estar sempre adequats a la legislació vigent.