NATUROPATIA

La naturopatia es basa en el poder autocuratiu del cos, en l’efecte beneficiós del contacte amb els elements naturals i els costums higiènics, amb l’objectiu d’ajudar a restaurar la salut, tant de forma preventiva i conservadora com terapèutica.

Els nostres tractaments aborden el desequilibri original en lloc dels símptomes: els naturòpates recorrem a les plantes medicinals, la dieta, la hidroteràpia (curació mitjançant aigua), la  geoteràpia (curació mitjançant fang), la relaxació, l’exercici físic, l’oligoteràpia, les sals de Schüssler, les Flors de Bach, els nutracèutics…