TERÀPIES

QUINES TERÀPIES UTILITZEM?

Les teràpies naturals són aquelles disciplines que utilitzen estímuls propis de la naturalesa per potenciar la capacitat regeneradora del propi organisme, per restaurar i equilibrar la salut de les persones tenint en compte el seu estat físic, psíquic, emocional, etc.

Sota aquest paradigma s’engloben la Naturopatia, l’Homeopatia, les Teràpies Manuals i les Teràpies Energètiques i Vibracionals.

 

NATUROPATIA

La naturopatia es basa en el poder autocuratiu del cos, en l’efecte beneficiós del contacte amb els elements naturals i els costums higiènics, amb l’objectiu d’ajudar a restaurar la salut, tant de forma preventiva i conservadora com terapèutica.

Els nostres tractaments aborden el desequilibri original en lloc dels símptomes: els naturòpates recorrem a les plantes medicinals, la dieta, la hidroteràpia (curació mitjançant aigua), la  geoteràpia (curació mitjançant fang), la relaxació, l’exercici físic, l’oligoteràpia, les sals de Schüssler, les Flors de Bach, els nutracèutics…

HOMEOPATIA

És un sistema terapèutic ideat pel doctor Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843). La paraula homeopatia deriva dels vocables grecs homeo: similar i pathos: malaltia.

El principi bàsic de la homeopatia és la curació pel similar, una substància que causa determinats símptomes en una persona sana, pot guarir aquests mateixos símptomes en algú que està malalt. Per determinar el medicament adequat que necessita cada persona a cada moment, els homeòpates realitzem una entrevista detallada que tindrà en consideració els signes físics, generals, de caràcter i les circumstàncies personals del pacient.

Els medicaments homeopàtics utilitzen dosis molt petites (quantitats infinitesimals) de principi actiu, per la qual cosa no son tòxics, i per tant, es poden administrar tant a gent gran com a nens i fins i tot a dones embarassades.

TERÀPIES MANUALS

Les teràpies manuals són totes aquelles teràpies que, ja sigui de forma terapèutica, conservadora o preventiva, utilitzen les mans del terapeuta per restaurar la salut del pacient.

Existeixen infinitat de tècniques manuals. En funció de les necessitats del pacient es poden utilitzar unes o unes altres, però totes tenen en comú que es tracta d’una teràpia de contacte directe terapeuta – pacient, per això es requereix una gran professionalitat, sensibilitat i saber fer. El terapeuta no solament ha de ser capaç d’aplicar la tècnica correctament, sinó que al mateix temps, ha de demostrar la seva habilitat tonificant i/o relaxant aquelles zones que requereixin especial atenció.

TERÀPIES ENERGÈTIQUES I VIBRACIONALS

La medicina holística contempla a l’ésser humà en totes les seves dimensions, (física, psíquica, espiritual, ambiental i social). Solament entendrem a la persona com un tot partint d’aquesta premissa.

Les tècniques energètiques i vibracionals equilibren el flux energètic vital que tota persona posseeix. Els tractaments que apliquem es basen en restablir la circulació energètica que per un motiu o un altre s’ha desequilibrat i que es manifesta a través de diversos estats anímics i físics.

Depenent de les necessitats de cada persona, els tractaments que utilitzem en el Centre són: Auriculoteràpia, Grafoteràpia, Aromateràpia i Numerologia.

Després d’una exploració del pabelló auditiu i d’haver comprovat els punts més àlgids, apliquem l’auriculoteràpia.

Mitjançant l’anàlisi de l’escriptura i els seus grafismes es pot detectar quins trets de la personalitat necessitem reconduir.

Perquè determinades olors ens apassionen durant un temps i sobtadament ens desagraden? El món de l’aromateràpia ens descobreix això i molt més.

La numerologia ens dóna una base molt sòlida de com som i les nostres tendències emocionals.