TERÀPIES MANUALS

Les teràpies manuals són totes aquelles teràpies que, ja sigui de forma terapèutica, conservadora o preventiva, utilitzen les mans del terapeuta per restaurar la salut del pacient.

Existeixen infinitat de tècniques manuals. En funció de les necessitats del pacient es poden utilitzar unes o unes altres, però totes tenen en comú que es tracta d’una teràpia de contacte directe terapeuta – pacient, per això es requereix una gran professionalitat, sensibilitat i saber fer. El terapeuta no solament ha de ser capaç d’aplicar la tècnica correctament, sinó que al mateix temps, ha de demostrar la seva habilitat tonificant i/o relaxant aquelles zones que requereixin especial atenció.